C/ Borja Moll, 51 - 07702 - Maó - Tel.971 35 27 10 - servei@silme.es
 
 
Reptes tecnològics de l’administració públicaJornada de debat organitzada en el marc del 30è aniversari de Silme
Benvingut a SILMEL'objectiu fonamental de Silme S.A és el manteniment i instal·lació de tot el Hardware i el Software de que disposen el Consell i els ajuntaments.
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATSEs treballa també en estreta col·laboració amb altres entitats com La Caixa, Sa Nostra,Universitat de les Illes Balears, en diversos projectes conjunts.


Per optimitzar els recursos inter-institucionals s'ha creat una xarxa telemàtica inter-municipal que permet la comunicació supra-municipal.


Aplicatius que s'han estandaritzat i homologat per assolir un grau alt de compatibilitat entre totes les tasques relatives a la vida institucional.
 
Usuaris IntranetECDL - Centro examinador Autorizado
ECDL es la acreditación oficial y de carácter internacional, que otorga el reconocimiento de poseer una formación básica y completa en informática a nivel de usuario.
La acreditación se obtiene tras superar un test que puede realizarse en cualquiera de los Centros de Pruebas Homologados repartidos por todo el estado.
Mes informació
 
MÉS NOTÍCIES ÚLTIMES NOTÍCIES
Llistat de publicacions
 
AGENDA PROPERES ACTIVITATS TOTS JOVENTUT ALS MUNICIPIS
Llistat de publicacions
 

Tècnic/a de sistemes

Servei d’Informàtica Local de Menorca, S.A. té la voluntat de procedir a la convocatòria del present procés de selecció per a constituir una borsa de feina per a contractacions temporals com a TÈCNIC/A DE SISTEMES.

El termini per lliurar la sol·licitud de participació és fins el DIVENDRES 3 de DESEMBRE de 2021.

Analista programador

Servei d’Informàtica Local de Menorca, S.A. té la voluntat de procedir a la convocatòria del present procés de selecció per a cobrir una plaça vacant en el lloc de feina d’ANALISTA PROGRAMADOR.

El termini per lliurar la sol·licitud de participació és fins el DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE de 2021.

Enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions

Servei d’Informàtica Local de Menorca, S.A. («SILME, S.A.» o la «Societat») té la voluntat de procedir a la convocatòria del present procés de selecció per a cobrir una plaça vacant en el lloc de feina d’ENGINYER/A TÈCNIC/A DE TELECOMUNICACIONS.

El termini per lliurar la sol·licitud de participació és fins el DIVENDRES 10 DE SETEMBRE DE 2021 a les 23:59h.

 

Gerència SILME

Convocatòria oberta del procés de selecció per a la contractació del lloc de feina de Gerència. El termini per la presentació de sol·licituds finalitza el dia 17 de març de 2021.

23/02/2021 - Bases de la convocatòria.
23/02/2021 - Formulari editable Annexos I i II
23/02/2021 - Pla estratègic de SILME
23/02/2021 - Informe auditoria comptes anuals SILME 2018
23/02/2021 - Informe auditoria comptes anuals SILME 2019
23/02/2021 - Organigrama SILME
23/02/2021 - Catàleg de llocs de feina i departaments de SILME 
23/02/2021 - Descripció dels llocs de treball 
02/03/2021 - Acta constitució Òrgan de selecció
12/03/2021 - Aclariment sobre l'acreditació de l'experiència professional com a autònom
19/03/2021 - Llistat provisional de persones admeses i excloses 
25/03/2021 - Llistat definitiu de persones admeses i excloses i convocatòria prova específica de llengua catalana
08/04/2021- Resultats de la prova específica de llengua catalana
19/04/2021 - Puntuació provisional de la Primera Fase del procés de selecció
28/04/2021 "Puntuacions definitives Primera fase i convocatòria exposició i defensa de la Proposta de Treball". (Finalització del termini presentació Proposta de Treball:19 de maig de 2021).
28/04/2021 "Document relatiu als Equipaments i instal.lacions de SILME, S.A. per a realitzar la Proposta de Treball"
28/05/2021- Puntuació provisonal de la Segona Fase del procés de selecció
01/06/2021 - Aclariment sobre la puntuació provisional de la segona fase del procés de selecció i ampliació del termini d'al.legacions
10/06/2021- Puntuació definitiva Segona fase i convocatòria Tercera fase del procés de selecció.
16/06/2021- Puntuació provisional de la Tercera Fase del procés de selecció
22/06/2021- Aclariment acta de la puntuació provisional de la Tercera Fase i obertura del termini d'al.legacions
29/06/2021- Puntuació final definitiva del procés de selecció. 
02/08/2021- Nomenament del Gerent de SILME,S.A. pel Consell d'Administració de la Societat 

 

 

Assessor jurídic

Convocatòria oberta per cobrir una plaça vacant d’Assessor/a Jurídic/a

El termini per la presentació de sol·licituds finalitza el dia 9 de març de 2020.

 

Programador sènior

Precisa Programador Sènior

Es requereix:

Titulació: Diplomat universitari o FP Grau Superior en informàtica o equivalent

Experiència laboral en el desenvolupament d’aplicatius informàtics (mínim 3 anys)

Coneixements en tecnologia plataforma .NET i C#, SQL, programació orientada a objectes i web service (SOAP)

Es valoraran els següents coneixements:

Eina tipus GIT o CVS o similar
Backoffice
Tecnologia web ASP.NET
Devolupament web service (Rest)
Tecnologia àgils de desenvolupament
Maquetació pàgina web HTML5 i CSS
Desenvolupament d’aplicatius en dispositius mòbils

Incorporació immediata, previ examen i entrevista personal

Termini per la presentació de sol·licituds fins dia 23 de gener (inclòs). Resultat final

 Resultat final provisional

 Resultat prova escrita

 Relació definitiva d'admesos i exclosos

 Relació provisional d'admesos i exclosos
 
 Bases

 Sol·licitud
 
 

 

Tècnic en Gestió de Nòmines

Precisa per al departament d’assistència a l’usuari Tècnic en Gestió de Nòmines

Es requereix :

- Titulació: Tècnic en Gestió Administrativa o equivalent
- Experiència laboral en la gestió de contractes, nòmines i assegurances socials (mínim 5 anys)
- Permís de conduir: Classe B
- Vehicle propi

Incorporació immediata, previ examen i entrevista personal

Termini per la presentació de sol·licituds: fins al 28 d’octubre (inclòs).


 Resultat final

 Resultat final provisional

 Resultat prova escrita

 Relació definitiva d'admesos i exclosos

 Relació provisional d'admesos i exclosos

 Bases

 Sol·licitud

 

 

Enginyer/a tècnic en Telecomunicacions (finalitzada)

Precisa Enginyer/a tècnic en Telecomunicacions

Es requereix :

Titulació: Enginyer Tècnic en Telecomunicacions o equivalent.
Certificat de català nivell B2 o equivalent
Permís de conduir: Classe B.

Incorporació immediata, prèvia entrevista personal.

Termini per la presentació de sol·licituds: fins al 22 de febrer (inclòs).


 Resultat final

 Resultat final provisional

 Resultat prova llengua catalana

 Relació definitiva d'admesos i exlosos
 

 Relació provisional d'admesos i exclosos

 Bases

 Titulació de llengua catalana

 Sol·licitud
 
 
 

Oferta de feina (finalitzada)

Precisa Tècnic en Administració de Sistemes Informàtics

Es requereix :

- Títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics o equivalent.
- Experiència en Administració de Sistemes Operatius: Linux i Windows.
- Experiència en Administració de Xarxes i Comunicacions.
- Permís de conduir Classe B.

Incorporació immediata, previ procés selectiu.

 Procés selectiu de Tècnic en Administració de Sistemes

Interessats/des enviar currículum vitae, abans de 4 de març, a l’adreça de correu electrònic rrhh@silme.esLlistat Admesos

Llistat Admesos Prova de Tècnic d'Administració de Sistemes
Dia: Dijous, 17 de Març 2016
Hora: 09:00h
Lloc: Consell Insular de Menorca- Saló de Plens.

 Llistat Admesos


Resultat de la prova del procés selectiu

El resultat de la prova del procés selectiu de tècnic en administració de sistemes, resta d'acord amb el següent quadre resum:

 Resultat de la prova


RESULTAT FINAL del procés selectiu de Tècnic en administració de sistemes.

El resultat final del procés selectiu de tècnic en administració de sistemes, resta d'acord amb el següent quadre resum:

 RESULTAT FINAL
 
 
C/ Borja Moll, 51 - 07702 - Maó - Tel.971 35 27 10 - servei@silme.es
SILME - Serveis d’informatica Local de Menorca
© INJOVE - Institut de la Joventut de Menorca Consell Insular de Menorca