ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Programador sènior

Precisa Programador Sènior

Es requereix:

Titulació: Diplomat universitari o FP Grau Superior en informàtica o equivalent

Experiència laboral en el desenvolupament d’aplicatius informàtics (mínim 3 anys)

Coneixements en tecnologia plataforma .NET i C#, SQL, programació orientada a objectes i web service (SOAP)

Es valoraran els següents coneixements:

Eina tipus GIT o CVS o similar
Backoffice
Tecnologia web ASP.NET
Devolupament web service (Rest)
Tecnologia àgils de desenvolupament
Maquetació pàgina web HTML5 i CSS
Desenvolupament d’aplicatius en dispositius mòbils

Incorporació immediata, previ examen i entrevista personal

Termini per la presentació de sol·licituds fins dia 23 de gener (inclòs). Resultat final

 Resultat final provisional

 Resultat prova escrita

 Relació definitiva d'admesos i exclosos

 Relació provisional d'admesos i exclosos
 
 Bases

 Sol·licitud
 
 

 
 
C/ Borja Moll, 51 - 07702 - Maó - Tel.971 35 27 10 - servei@silme.es
SILME - Serveis d’informatica Local de Menorca
© INJOVE - Institut de la Joventut de Menorca Consell Insular de Menorca